fbpx

Showing all 5 results

Tokyo Ghoul Season 3, Ken Kaneki, Touka, Juuzou, One Eyed Owl, Eto Yoshimura, Kichimura Washuu, Uta, Hideyoshi Nagachika, Kishou Arima, Koutarou Amon.